Také v letošním roce se můžete těšit na pražský kongres sexuologie a andrologie v NH Hotelu!

Již tradičně se v dubnu bude konat pražský sexuologicko-andrologický mezinárodní kongres pod záštitou přednosty Sexuologického ústavu VFN A 1. LF UK doc. MUDr. Michala Pohanky, Ph.D. 

Dva dny nabízí bohatý program přednášek. Náš vedoucí lékař, MUDr. Petr Uher bude předávat své medicínské znalosti a zkušenosti v rámci své sobotní přednášky a sice:

12.30–12.50 MUDr. Petr Uher, Ph.D.
Kontroverze v PGD

Budeme se moc těšit, pokud nás přijdete na konferenci pozdravit!

Facebook

Adresa

FertiCare SE
Radlická 3185/1c , Praha 5, 150 00

Pracoviště:
FertiCare Prague:
Radlická 3185/1c, Praha 5
FertiCare Karlsbad Fertility:
Bělehradská 1042/14, Karlovy Vary

© Ferticare Prague
Nahoru ▴