Touha po dítěti je naprosto přirozeným pocitem a pokud nemůže být naplněna, bývá to pro mnohé páry velmi psychicky zatěžující. V dnešní době podstupuje léčbu neplodnosti stále více takovýchto párů. A díky různým metodám umělého oplodnění dnes v každé třídě základní školy sedí nějaké dítě tzv. ze zkumavky.

Cesta za dítětem

Jak moc je cesta za dítětem obtížná, nám může říct každý pár, který pro diagnózu neplodnost podstoupil léčbu v reprodukčním centru. Neplodnost způsobuje především nedostatečná kvalita spermií a vajíček a také odkládání těhotenství do pozdějšího věku.

Termín asistovaná reprodukce není zdaleka novým pojmem. Od narození prvního dítěte počatého v Petriho misce roku 1978 se rozvoj techniky těchto metod velmi zdokonalil. Děti ze zkumavky, jak se jim lidově říká, jsou dnes sami rodiče a mají vlastní potomky.

Co je to umělé oplodnění

IVF – in vitro fertilizace, také umělé oplodnění, zahrnuje několik individuálních kroků. Především hormonální stimulaci nebo drobné chirurgické zákroky - odebrání oocytů, přenos embrya, hysteroskopii atd.

U IVF se umělé oplodnění neprovádí v těle ženy, ale v laboratoři. Proces IVF téměř vždy vyžaduje hormonální léčbu.

Příběh Marcely a Radka, dnes už šťastných rodičů*


*Příběh naší pobočky Karlovy Vary, také pod vedením primáře MUDr. Uhera

Velmi ochotně a především s radostí Vám pomůžeme na Vaší cestě za dítětem...

Prohlédněte si videa o IVF

(Videa z FertiCare Prague & naší karlovarské pobočky Karlsbad Fertility)

Důvěra ✓ standard ✓ zkušenost ✓

Klinika Ferticare poskytuje klientům komplexní diagnostickou a léčebnou péči v oblasti neplodnosti všemi dostupnými technikami asistované reprodukce. Naše zařízení disponuje vysoce kvalitním zázemím, odborným personálem a nadstandardně vybavenou laboratoří.

U KAŽDÉHO OŠETŘENÍ VŽDY GARANTUJEME:

  • Individuální a komplexní podpora celého týmu
  • Jedna z největších dárcovských databází
  • Nejmodernější technologie a lékařské postupy
  • Nejvyšší lékařský standard
  • Etická přijatelnost a diskrétnost
  • Žádné čekací doby
  • Transparentnost

Umělé oplodnění lze provést jak s vlastními, tak darovanými vajíčky (pokud žena z vlastní vajíčka použít nemůže). To samé platí pro muže - vlastní anebo darované. Dárci jsou zcela zdraví a podstupují všechna potřebná vyšetření a diagnostiku. K léčbě přistupujeme individuálně, od vstupního pohovoru a vyšetření až po samotný zákrok a následnou péči. Jednotlivé metody reprodukční medicíny, které u nás můžete podstoupit, najdete níže:


Metody reprodukční medicíny a genetiky

Vyšetření plodnosti

Vyšetření plodnosti zahrnuje:

► Anamnézu

► Gynekologické vyšetření

► Hladinu hormonů v těle / Spermiogram

► Sérologii

Metody umělého oplodnění

► IUI - Intrauterinní inseminace (IUI): Jde o nejméně invazivní metodu asistované reprodukce. Při ní jsou spermie přímo zavedeny do děložní dutiny. Hlavním cílem je usnadnění cesty spermiím k vajíčku a navýšit počet spermií ve vejcovodu, tedy v místě, kde k oplození vajíčka dochází.

► IVF - Mimotělní oplození (in vitro fertilizace - IVF): Jde o klasickou metodu léčby neplodnosti, je známá jako oplodnění ze zkumavky. Za účelem oplození jsou totiž ke zralým vajíčkům v laboratoři dodány spermie. Je to nejběžnější forma asistované reprodukce, svou podstatou je nejblíže přirozenému oplodnění – probíhá sice mimo tělo v laboratoři, ale spermie musí do vajíčka proniknout samy, bez zásahu lékařů.

► ICSI - Intracytoplasmická injekce spermie (ICSI): Jde o mikromanipulační metodu. Její podstatou je vpravení spermie přímo do vajíčka – což nahrazuje průnik spermie do vajíčka při přirozeném oplození. Jde o nejpoužívanější metodu asistované reprodukce.

Další metody umělého oplodnění

► Chirurgické získání spermií – MESA, TESE

► Selekce spermií

Asistovaný hatching

► Analýza DNA

IVM

► Poloskop

ISME – T

Embryoglue

Prodlouženou kultivaci

► Embryoscop

► Social Freezing

Kryokonzervace

Alternativní medicína

► Akupuntura

► Kraniosakrální terapie

► Masáž na podporu plodnosti

► Biodynamická masáž

► Lymfodrenáž

► Reflexní masáž

► Shiatzu

► Homeopatie

► Hormonální jóga

PGD metody:

► NGS

► FISH

► CGH

► PCR

Vyšetření:

► Genetický preimplantační screening aneploidů

► Vyšetření chromosomálních translokací

► Analýza monogenetických onemocnění

Facebook

Adresa

FertiCare SE
Radlická 3185/1c , Praha 5, 150 00

Pracoviště:
FertiCare Prague:
Radlická 3185/1c, Praha 5
FertiCare Karlsbad Fertility:
Bělehradská 1042/14, Karlovy Vary

© Ferticare Prague
Nahoru ▴