Další laboratorní metody umělého oplodnění

Reprodukční medicína poskytuje dostatek metod, které mohou pomoci k vytouženému dítěti. I v naší laboratoři tyto metody hojně využíváme. Speciální laboratorní metody, které na naší klinice provádíme, patří dnes již ke standardu v reprodukční medicíně.

Dostupnost a použití metod v průběhu ošetření velmi výrazně zvyšuje šanci na úspěšný průběh cyklu. Z vědeckého hlediska opakovaným použitím jednotlivých laboratorních  metod zdokonalujeme aktuální medicínskou praxi.

Která z metod je pro Vás tou nejlepší, určuje lékař a embryolog na základě aktuálních výsledků.

Asistovaný hatching

Asistovaný hatching je laboratorní metoda, kdy za pomoci mikromanipulační techniky – dynamického laseru - umožníme narušení  ochranného obalu embrya tzv. zony pellucidy. Embryu tak umožníme snadnější možnost uchycení v děloze.

Prodloužená kultivace

Ve většině případů se embrya laboratorně kultivují 3 - 5 dní. Pokud kultivace trvá pět dnů, jedná se o takzvanou „prodlouženou kultivaci“. Je to z toho důvodu, že embrya by měla pátý den dosáhnout stupně blastocysty.  Pokud budeme transferovat embrya v této fázi, budou mít největší šanci na uhnízdění.

Kryokonzervace

Kryokonzervace se provádí pomocí metody vitrifikace. Tzv. procesem rychlého mražení až do -196 C°.  Tato metoda je k embryím a spermiím velmi šetrná a míra přežití buněk je po rozmrazení velmi vysoká (90%).

Embryoglue

EmbryoGlue je speciální médium, které zvyšuje šanci na otěhotnění. Tzv. „tkáňové lepidlo“- hyaluronan - pomáhá embryu, aby se lépe a pevně v děloze zafixovalo. Navíc obsahuje všechny potřebné živiny pro optimální vývoj embrya po embryotransferu.

IVM

Metoda - in vitro maturace - umožňuje dozrávání vajíček mimo tělo ženy. U této metody není potřebná doposud nezbytná hormonální stimulace vaječníků. Metodu doporučujeme pacientkám před onkologickou léčbou nebo u rizika ovariálního hyperstimulačního syndromu. Z vaječníků se odebírají vajíčka, která jsou ještě nezralá. Ta nám dozrávají v laboratoři během 24 až 48 hodin. Následně se oplodní a po kultivaci se přenášejí zpět do dělohy ženy. Pro některé ženy je tato metoda výrazně šetrnější, protože na rozdíl od IVF nejsou vaječníky hormonálně stimulovány anebo pouze velmi malou dávkou.

IMSI

IMSI je speciální metoda reprodukční medicíny, kdy se spermie vybírají pomocí speciálního mikroskopu. Mikroskop disponuje zvětšením přibližně 6000 násobným namísto 400 násobného. Díky tomuto mikroskopickému zvětšení můžeme snadněji rozpoznat abnormální spermie, které nepříznivě ovlivňují léčbu.

ISME-T

Implantation Support Medium Embryotransfer - je metoda, kterou zvýšíme úspěšnost otěhotnění ještě před přenosem / transferem embryí do dělohy. Pacientka přijde na kliniku tři dny po odběru vajíček a do dělohy se pomocí tenkého katétru vpraví malé množství stejného média, ve kterém se kultivují její embrya. Tento proces je nebolestivý a má pozitivní vliv na následující uchycení embryí v děloze.

Granulocyty a jejich účinek

Nitroděložní aplikace růstového faktoru bílých krvinek (G-CSF colony stimulating factor) před embryotransferem je určena pro ženy s endometriálním faktorem neplodnosti – poruchou implantace embrya po opakovaných neúspěšných IVF cyklech s chronicky nízkou děložní sliznicí (méně než 7,5 mm) a opakovanými časnými zamlklými potraty.

G-CSF působí lokálně v místě aplikace na přeměnu endometria – decidualizaci, a tím později pozitivně ovlivňuje uhnízdění embrya – implantaci – podpořením vrůstání trofoblastu (embryonálních buněk) do přeměněné sliznice děložní – deciduy.

Účinek aplikace G-CSF se zkoumá od roku 2011. Do roku 2015 proběhlo několik prospektivních studií, které prokázaly významné zlepšení „pregnancy rate“ ve skupině pacientek s endometriálním faktorem neplodnosti.

Naše pracoviště:

Adresa

FertiCare SE
Radlická 3185/1c , Praha 5, 150 00

Pracoviště:
FertiCare Prague:
Radlická 3185/1c, Praha 5
FertiCare Karlsbad Fertility:
Bělehradská 1042/14, Karlovy Vary

© FertiCare SE is member of the group formed by Universal Clinics S.L.U. and Dr Petr Uher and their respective subsidiaries.
Nahoru ▴